= 1.5.14 =
* Přidán filtr pro úpravu daně položky
* $product_dph = apply_filters( ‘fakturoid_custom_vat_rate_item’, $product_dph, $data );

= 1.5.13 =
* Přidán filtr na přenesenou daňovou povinnost
* apply_filters( ‘fakturoid_transferred_tax_liability’, false, $order_id, $proforma )

= 1.5.12 =
* Odstranění chyby v zaokrouhlování

= 1.5.11 =
* úprava filtrů “fakturoid_email_oputput” a “fakturoid_order_oputput” nový parametr $order
* oprava notice při nevyplněných údajích

= 1.5.10 =
* přidán filtr fakturoid_custom_invoice_all_data

= 1.5.9 =
* přidán filtr fakturoid_custom_invoice_data

= 1.5.8 =
* oprava linku pro stažení faktury – kontrola existence ‘?’ a případní nahrazení za ‘&’

= 1.5.7 =
* Upravy informacnich textu v pluginu

= 1.5.6
* Nový filtr pro změnu stavu objednávky ve webhooku – fakturoid_webhook_paid_status viz. https://documentation.toret.cz/fakturoid/zmena-stavu-objednavky-po-zaplaceni-webhook/

= 1.5.5
* Nový filtr umožňující změnit mód výpočtu DPH, viz. https://gist.github.com/Musilda/67a1554927411e0108d0270d17165344

= 1.5.4
* Nový filtr fakturoid_invoice_lang pro změnu jazyka faktury – apply_filters( ‘fakturoid_invoice_lang’, $order_language, $order ); – https://gist.github.com/Musilda/bfaa5493f598406b1dedc4d7a3625f3a

= 1.5.3
* Atribut pro výpočet DPH byl změněn z with_vat na from_total_with_vat

= 1.5.2
* Přidán filter pro úpravu sazby dph pro dopravu – https://gist.github.com/Musilda/41d44925f00d29fe45dbcee996464d0e

= 1.5.1 – 24.1. 2019
* Přidán filter pro úpravu názvu produktu na faktuře – https://gist.github.com/Musilda/21eb94a78ad6b22210524c76bb055b32

= 1.5.0 – .12. 2018
* Oprava vytvoření nového kontaktu

= 1.4.9 – 9.12. 2018
* Drobné úpravy kódu

= 1.4.8 – 4.12. 2018
* Přidáno autocomplete false na pole ič a dič – zamezení vkládání textu Česká Republika

= 1.4.6 – 30.1. 2018
* Úprava filtru pro nastavení zaokrouhlování

= 1.4.5 – 10.1. 2018
* Úprava zobrazení o aktivní licenci v nastavení
* Přidán filtr pro fakturoid_skip_to_send_invoice pro možné ovlivnění odeslání fktury do Fakturoidu

= 1.4.4 – 6.11. 2017
* Doplněna možnost úpravy IČ a DIČ v administraci objednávky

= 1.4.3 – 27.09. 2017
* Upravena detekce vytvoření faktury, pro zamezení vytváření duplicitních faktur

= 1.4.2 – 15.08. 2017
* Upravena notifikace webhooku, aby správně detekovala zaplacení proformy

= 1.4.1 – 31.07. 2017
* Úprava procesu vystavení proformy, nebo faktury v administraci
* Úprava nekompatibility získání měny při vytvoření faktury
* Odebrání nepoužívaných metod v administraci

= 1.4.0 – 20.07. 2017
* Úprava procesu zaplacení proformy a získání id daňového dokladu

= 1.3.9 – 21.06. 2017
* Oprava získání názvu fee pro fakturu
* Upraveno zobrazování nastavení
* Možnost, definovat vlastní čísla bankovních účtů, pro různé měny
* Přidán filtr pro manipulaci s variabilním symbolem

= 1.3.8 – 14.06. 2017
* Oprava překlepu v souboru woo-fakturoid.php

= 1.3.7 – 14.06. 2017
* Přidáno rozpoznání aktuálního jazyka webu a zvoleného jazyka dle WPML
* Přidáno vystavení faktury ve vybraném jazyce webu
* Opravena notifikace webhooku

= 1.3.6 – 04.05. 2017
* Oprava duplicitního započítání slevy na faktuře

= 1.3.5 – 04.05. 2017
* Doplnění tříd pro kompatibilitu s WooCommerce 3.0.0
* Úprava kódu pro kompatibilitu s WooCommerce 3.0.0

= 1.3.4 – 28.03. 2017
* Doplněno nastavení pro vytvoření proformy pro každou platební metodu
* Doplněno nastavení pro vytvoření faktury pro každou platební metodu
* Doplněno označení proformy jako zaplacené, při vystavení faktury
* Doplnění zaplacení faktury v případě dokončení objednávky
* Úprava zobrazování odkazu na fakturu v emailu
* Úprava zobrazování odkazu na fakturu ve výpisu objednávek

= 1.3.3 – 01.03. 2017
* Doplněna podpora pro EET

= 1.3.2 – 17.12. 2016
* Doplnění výpisu atributů varianty do názvu položky na faktuře
* Nová metoda proforma_status
* Nová metoda create_invoice_status
* Nová metoda invoice_event
* Doplněno manuální odeslání proforma faktury
* Doplněno manuální odeslání faktury
* Označení objednávky jako dokončené po uhrazení proformy

= 1.3.1 – 08.12. 2016
* Oprava volání nedefinované metody

= 1.3.0 – 05.12. 2016
* Aktualizace webhooku na url http://example.com/?fakturoid-notify=set
* Doplnění nových tříd pro odesílání dat
* Přidáno tlačítko pro manuální odeslání faktury do Fakturoidu

= 1.2.6 – 08.03. 2016
* Možnost vypnutí DPH sazby u dopravy
* Odstranění ukládání PDF faktur do složky pluginu
* Generování PDF faktur z odkazu
* Doplnění kompatibility párování platebních metod s pluginy GoPay a The Pay

= 1.2.5 – 16.02. 2016
* Oprava výběru variabilnío symbolu v nastavení

= 1.2.4 – 3.02. 2016
* Přidání odkazu na fakturu, v detailu objednávky v administraci
* Přidání odkazu na fakturu, v detailu objednávky v mém účtu

= 1.2.3 – 14.01. 2016
* Přesunutí generování faktury, dříve, než se načte děkovná stránka
* Změna int na string, pokud je cena dopravy 0 v unit_price

= 1.2.2 – 16.11. 2015
* Možnost nastavení variabilního symbolu
* Možnost vypnutí notifikací na Fakturoid

= 1.2.1 – 2.10. 2015
* Oprava notifikace zaplacené faktury

= 1.2.0 – 19.07. 2015
* Přidání slevového kupónu do generování faktury.

= 1.1.7 – 25.06. 2015
* Přidání zpětné notifikace do Fakturoidu při zaplacení faktury v eshopu

= 1.1.6 – 09.06. 2015
* Automatické notifikace o zaplacení faktur
* Oprava drobných chyb v detekci dph

= 1.1.5 – 31.05. 2015
* Automatická změna údajů kontaktu, pokud se vyplněné liší od uložených
* Možnost smazání Fakturoid id v uživatelském účtu, doplněno z důvodu testování
* Vystavování proforma faktur

= 1.1.4 – 07.05. 2015
* Doplněna kompatibilita s pluginy, které ovlivňují cenu produktu
* Upraven způsob detekce sazby DPH
* Doplněna detekce snížené sazby DPH

= 1.1.3 – 20.04. 2015
* Oprava chybné detekce licenčního klíče

= 1.1.2 – 14.04. 2015
* Odstranění chybného doplnění údajů odběratele na faktuře

= 1.1.1 – 09.04. 2015
* Odstraněna volba následujícího čísla faktury
* Odstraněno nastavení číselné řady – nyní se orientuje dle nastavení Fakturoidu
* Odstraněn invoice iterator, číslo faktury je vždy následující k poslední na Fakturoidu.

= 1.1.0 – 08.04. 2015
* Možnost zvolení, kdy bude faktura vytvořena.
* Fix – úprava zobrazování roku ve formátu čísla faktury
* Odkaz na vytvořenou fakturu byl přesunut do emailu o dokončení objednávky

= 1.0.3 – 10.01. 2015
* Označení faktury jako Zaplacená, pokud je objednávka ve stavu “Finished”, vztahuje se k použití pluginu Woo GoPay, kdy při použití karty, je faktura rovnou uhrazená.
* Doplnění zobrazování snížené sazby DPH a to jak u zboží, tak i u dopravy
* Automatické vynulování číselné řady při změně letopočtu

= 1.0.2 – 05.12. 2014 =
* Oprava zobrazování DPH u neplátců daně
* Přidání možnosti nastavení počátku číselné řady
* Zobrazení čísla faktury ve výpisu objednávek

= 1.0.1 – 01.12. 2014 =
* Oprava zobrazování dopravy a dobírky na faktuře
* Oprava nefunkčního odkazu ke stažení faktury v emailu

= 1.0.0 – 10.10. 2014 =
* Vydání pluginu