= 1.6.6 =
* Zlepšení kompatibility s WPML

= 1.6.5 =
* Úprava odesílání instrukcí při platbě na pobočce

= 1.6.4 =
* Zlepšení kompatibility s WPML

= 1.6.3 =
* Přidání instrukcí do emailu o platbě na pobočce

= 1.6.2 =
* odstranění překlepu

= 1.6.1 =
* oprava kontroly licence

= 1.6.0 =
* změna kontroly licence

= 1.5.14 =
* Zlepšení práce při vlastních stavech objednávky

= 1.5.13 =
* Přidání filtru dobirka_order_status

= 1.5.12 =
* Přidání filtru woocommerce_pnu_order_status

= 1.5.11 =
*  Oprava chyby při použití rest API

= 1.5.10 =
* Upravy informacnich textu v pluginu

= 1.5.9
* Opraven konflikt s ostatními plugin pro dopravu od Toret.cz – dvojité zobrazování instrukcí na děkovné stránce

= 1.5.8
* Doplněna podpora vlastních stavů objednávek v nastavení dobírky a platby na účet
* Aktualizována platební metoda Dobírka

= 1.5.7
* Upraveny řetězce pro překlady
* Odstraněny nepotřebné metody

= 1.5.6
* Opraveno nastavení pro zobrazení dobírky, pokud je dostupná doprava zdarma
* Opraveno nezobrazování dobírky při opakované platbě
* Přidána možnost změnit název dopravy v dopravní zóně
* Přidán filter pro ovlivnění nastavení dopravy doprava_external_rules
* Upraveno načítání překladu pro kompatibilitu s umístěním v pluginu
* Zaktualizovány překlady

= 1.5.5
* Opraveno negenerování posledního pravidla dopravy při nulové ceně

= 1.5.4
* Přidána kontrola existence hodnoty $doprava[‘doprava’] ve funkci woo_doprava_calculate_total()
* Přidána kontrola existence hodnoty $_POST[‘napobocce_instance’] v metodě update_order_meta
* Opraveno uložení notifikace

= 1.5.3
* Upravena třída platba na účet pro kompatibilitu s WooCommerce 2.6 a 3.+
* Použita funkce wc_reduce_stock_levels() pro snížení stavu skladu

= 1.5.2
* Upravena metoda WC_Gateway_Dobirka_Plus::is_available pro zjištění instance zvolené dopravní zóny
* Přidána metoda WC_Gateway_Dobirka_Plus::get_chosen_shipping_methods pro získání vybrané dopravní metody
* Přidána kontrola aktivní Woocommerce
* Přidána třída Woo_Doprava_Notices pro zobrazovaní vyjímek – neaktivní WooCommerce, verzi WooCommerce a zadání licenčního klíče
* Doplněna podpora dopravních tříd
* Překlad pluginu nově načítá soubory z wp-content/languages/plugins/

= 1.5.1
* Do kontroly dostupnosti dobírky přidán callback umožňující omezit platební metodu, pomocí funkce woo_doprava_dobirka_avaibility() umístěné mimo plugin

= 1.5.1
* Úprava inicializace výchozích hodnot u PNU platební metody
* Úprava inicializace výchozích hodnot u Vyzvednutí na místě platební metody

= 1.5.0
* Opraven překlep při kontrole licence

= 1.4.9
* Opraven konflikt v administraci při získávání vybrané dopravy

= 1.4.8 – 12.4. 2017
* Změna volání třídy produktu – chyba Neplatný produkt – v košíku

= 1.4.7 – 10.4. 2017
* Oprava metody get_customer_country Can’t use method return value in write context

= 1.4.6 – 9.4. 2017
* Úprava ukládání nastavení doprav – kompatibilita s WooCommerce 2.6.0 a vyšších, včetně 3.0.+
* Odstranění get_country z metody calculate_shipping z WC_Doprava_Shipping_Method
* Odstranění metody calculate_shipping z WC_Doprava_Shipping_Method
* Přidána funkce toret_check_wc_version(), pro kontrolu verze WooCommerce
* Přidána metoda get_customer_country() do třídy dobírky, vyzvednutí na místě
* Přidána kompatibilita pro získání země zákazníka pro WooCommerce 3.0.+
* Přidána kompatibilita pro WooCommerce 3.0.+ pro metodu na_pobocce_select_option
* Přidána třída Woo_Doprava_Helpers
* Přidána metoda get_customer_country v třídě Woo_Doprava_Helpers
* Přidána kompatibilita pro WooCommerce 3.0.+ pro funkci woo_doprava_calculate_total
* Přidána kompatibilita pro WooCommerce 3.0.+ pro funkci Platbu na účet
* Přidána kompatibilita pro WooCommerce 3.0.+ pro funkci Platbu na pobočce
* Změna struktury zadávání dat pro adresu pobočky v dopravě Vyzvednutí na pobočce
* Přidána možnost pro nastavení ceny pro dopravu Vyzvednutí na pobočce
* Přidán výpis zvolené pobočky eshopu na děkovnou stránku
* Přidán výpis zvolené pobočky eshopu do detailu objednávky
* Změněno html výpisu zvolené pobočky v emailu objednávky
* Přidán filtr doprava_thankyou_oputput pro možnost změny html výstupu na děkovné stránce, pro vyzvednutí na pobočce
* Přidán filtr doprava_order_detail_oputput pro možnost změny html výstupu v detailu objednávky, pro vyzvednutí na pobočce
* Přidán filtr doprava_email_oputput pro možnost změny html výstupu v emailu, pro vyzvednutí na pobočce

= 1.4.5 – 27.3. 2017
* Přidáno nastavení, umožňujicí ovlivňovat chování dopravy zdarma, do Toret plugin -> Woo Doprava

= 1.4.4 – 22.3. 2017
* Oprava neexistující metody v platební metodě, Vyzvednutí na místě

= 1.4.3 – 20.1. 2017
* Doplnění detekce aktivního filtru, pro přepočet fee
* Nový filter woo_doprava_is_virtual_product_in_cart v metodě is_virtual_product_in_cart v Dobírce

= 1.4.2 – 12.1. 2017
* Doplnění detekce, zda je produkt jednoduchý, nebo se jedná o variantu produktu v metodě is_virtual_product_in_cart

= 1.4.1 – 25.12. 2016
* Odstranění nepotřebného nastavení adresy pobočky z platební metody Platba na pobočce

= 1.4.0 – 28.10. 2016
* Oprava drobné chyby v detail účtu zákazníka
* Možnost nastavení stavu objednávky, po použití platební metody Platba na účet

= 1.3.9 – 16.10. 2016
* Oprava zobrazení příplatku za dobírku, pokud je cena dopravy 0
* Možnost změny popisu názvu pobočky na pokladně
* Možnost změny popisu výběru pobočky na pokladně

= 1.3.8 – 13.9. 2016
* Úprava ukládání adresy dopravy Vyzvednutí na pobočce
* Možnost nastavení stavu objednávky, po použití platební metody Dobírka
* Možnost nastavení stavu objednávky, po použití platební metody Platba na pobočce

= 1.3.7 – 7.8. 2016
* Úprava ukládání názvu dopravy Vyzvednutí na pobočce
* Odstranění nepotřebných metod z třídy WC_Napobocce_Shipping_Method
* Doplnění načítání poboček dopravy Vyzvednutí na pobočce, dle instance třídy

= 1.3.6 – 2.8. 2016
* Úprava detekce dopravy zdarma

= 1.3.5 – 27.6. 2016
* Úprava získávání id instance dopravy po aktualizaci pokladny

= 1.3.4 – 26.6. 2016
* Odstranění nastavení Skupin zemí
* Odstranění nastavení povolených zemí u pravidla dopravy
* Odstranění nastavení PSČ u pravidla dopravy
* Tato nastavení zratila smysl, s příchodem dopravních zón

= 1.3.3 – 21.6. 2016
* Kompletní přepracování dopravní metody Doprava, tak aby používala instance, potřebné, pro dopravní zóny
* Úprava generování příplatku za dobírku, tak aby zohledňoval nastavení dopravních zón
* Přepracování dopravní metody Vzvednutí na pobočce, aby zohledňovala dopravní zóny
* Aktualizace není zpetně komaptibilní s verzemi menšími, než WooCommerce 2.6!

= 1.3.2 – 18.6. 2016
* Úprava registrace dopravních tříd
* Podpora pro Shipping zones
* Odstranění funkce woo_doprava_cart_totals_order_total_html()
* Úprava odstranění defaultních platebních metod – odstraňuje se nadále pouze BASC
* Odstranění funkce wooshop_hide_standard_shipping() – díky Shipping zones to již nedává smysl

= 1.3.1 – 16.6. 2016
* Přejmenování funkce display_cod_fee_by_cost, z důvodu konfliktu s pluginem Woocommerce Uloženka

= 1.3.0 – 15.6. 2016
* Kompatibilita s abstraktní třídou abstract-wc-shipping-method.php, po aktualizaci WooCommerce 2.6
* Odstraněn refresh_fragments, z důvodu nekompability u některých šablon
* Doplněn defaultní výběr pobočky, pro Vyzvednutí na pobočce. Důvodem je výběr první pobočky, po změně platební metody

= 1.2.9 – 26.2. 2016
* Oprava načítání zavrženého option v Dobírce

= 1.2.8 – 26.2. 2016
* Odstranění výběru distribučního skladu, pokud je pouze jedna pobočka
* Změna názvu options pro ukládání dat dopravy a vyzvednutí na pobočce
* Dopracování kompletní kompatibility pro Dopravu a plugin WPML
* Možnost ovlivnění pravidla dopravy, na úrovni PSČ

= 1.2.7 – 14.12. 2015
* Úprava zobrazování dopravy a platební metody – Vyzvednutí na pobočce
* Odebrání DPH vybrané dopravy, pokud je dostupná doprava zdarma

= 1.2.6 – 03.12. 2015
* Přidána možnost vypnout DPH u Dobírky
* Upravena is_available metoda u dopravy Vyzvednutí na pobočce
* Upravena metoda get_napobocku_country – kontrola prázdné hodnoty

= 1.2.5 – 18.11. 2015
* Přidána možnost omezení na zemi u platby na pobočce
* Přidána možnost omezení na zemi u vyzvednutí na pobočce

= 1.2.4 – 26.10. 2015
* Oprava dvojité‚ aktualizace

= 1.2.3 – 26.10. 2015
* Oprava nˆěkolika drobn˜ých chyb

= 1.2.2 – 15.10. 2015
* Oprava detekce dostupnosti Dobírky

= 1.2.1 – 15.10. 2015
* Vytvoření dopravních skupin
* Přidáníce poboček pro Vyzvednutí na pobočce
* Možnost zvolit zemi pro pobočku
* Zobrazení vybrané pobočky v detailu objednávky v administraci
* Zobrazení vybrané pobočky v emailu
* Přidána kompatibilita s pluginem WooCommerce Currency Switcher

= 1.2.0 – 04.10. 2015 =
* dev – přidána metoda get_selected_shipping_method v třídě WC_Gateway_Dobirka_Plus

= 1.1.9 – 16.08. 2015 =
* fix – upravena funkce woo_dooprava_free_shipping_tax() pro odstranˆění dph u dopravních metod, pokud je aktivní doprava zdarma

= 1.1.8 – 31.07. 2015 =
* dev – přidána funkce toret_get_weight() pro kalkulaci váhy dle váhové jednotky
* dev doplnˆěny překlady pro SK a EN

= 1.1.7 – 13.07. 2015 =
* dev – přidána dostupnost Bankovního převodu, pokud jsou v košíku jen virtuální produkty

= 1.1.6 – 3.05. 2015 =
* fix – oprava chybné detekce dopravy zdarma

= 1.1.5 – 09.04. 2015 =
* fix – $woocommerce_wpml->multi_currency kontrola pres property_exists

= 1.1.4 – 02.04. 2015 =
* Přidání nastavení pro zobrazení příplatku za dobírku, pokud je cena 0

= 1.1.3 – 27.03. 2015 =
* Sjednocení jazyka pro překlad a vytvoření odpovídajícího po souboru
* Odstranˆění $woocommerce ze všech funkcí, nahrazeno WC()
* Přesunutí woo_print_autoload_js() do class-woo-doprava.php
* Fix nemožnosti změˆnit název dopravy – Vyzvednutí na pobočce
* Přidáno nastavení adresy a měˆsta pobočky obchodu pro Vyzvednutí na pobočce
* Zobrazení adresy obchodu na děkovné stránce a v emailu pro zákazníka
* Přesunutí nastavení do Toret plugins menu
* Přidány konstanty WOODOPRAVADIR a WOODOPRAVAURL
* Jazykový˜ soubor upraven a aktualizován
* Přidán po soubor pro Slovenštinu

= 1.1.2 – 09.01. 2015 =
* Skrytí dopravy zdarma, pokud je dostupná a označení metod cenou 0

= 1.1.1 – 06.12. 2014 =
* Přid ní možnosti v˜ýběˆru, zda jde o zemi vyloučenou, nebo zahrnutou

= 1.1.0 – 01.11. 2014 =
* Možnost omezení dopravy na vybranou zemi
* Možnost zadat váhový rozsah pro dopravu
* Možnost zadat cenov˜ý rozsah pro dopravu
* Komplexně přepracovné zadávání druhů dopravy

= 1.0.0 – 10.8. 2014 =
* Vydání pluginu