= 1.2.22 =
* Zlepšení podpory produktu s variantami