= 1.2.6 =
* Doplnění POT souboru

= 1.2.5 =
* Doplnění překladového řetězce.

= 1.2.4 =
* Oprava generování tabulky logu

= 1.2.3 =
* Drobná změna textu

= 1.2.2 =
* Oprava fce pro admin page

= 1.2.1 =
* Odstranění chyby ikony

= 1.2.0 =
* přidány logu

= 1.1.8 =
* přidány filtry vyfakturuj_shipping_tax a vyfakturuj_vat_rate

= 1.1.7 =
* Oprava výpočtu ceny DPH

= 1.1.6 =
* Upravy informacnich textu v pluginu

= 1.1.5 =
* Oprava předávání polí ič a dič
* Přidán filter pro ovlivnění blokovaných stavů objednávek vyfakturuj_blocked_statuses
* Přidán filter vyfakturuj_proforma_webhook pro změnu stavu objednávky pro webhooku
* Přidán filter vyfakturuj_invoice_webhook pro změnu stavu objednávky pro webhooku

= 1.1.4 =
* Změna odesílání země zákazníka – customer_country_code
* Přidán výběr typu dokladu – proforma/zálohová faktura/objednávka/výzva k zaplacení
* Přidána možnost vypnutí variabilního symbolu
* Do výpisu objednávek přídán odkaz na fakturu

= 1.1.3 =
* Úprava získání id platební metody
* Přidána možnost vypnout přijímání notifikací z Vyfakturuj
* id objednávky ve variabilním symbolu bylo změněno na get_order_number() – komaptibilita s pluginem https://cs.wordpress.org/plugins/woocommerce-sequential-order-numbers/
* možnost vypnout variabilní symbol – doplní automaticky Vyfakturuj

= 1.1.2 =
* Přidáno nastavení pro zaplacení faktur
* Doplněno vytvoření kontaktu ve Vyfakturuj

= 1.1.1 =
* Přidány notifikace pomocí webhooku
* Opraveno zadávání splatnosti
* Přidáno nastavení id číselné řady
* Přidáno nastavení výchozího jazyka
* Přidán filtr vyfakturuj_skip_to_send_invoice pro možnost neodeslání faktury
* Přidán filtr toret_vyfaktruj_language pro možnost ovlivnění jazyka faktury

= 1.1.0 =
* Aktualizace pro WooCommerce 3.0 a vyšší.
* Aktualizace php třídy od Vyfakturuj na verzi 2.1.6
* Změna detekce použité platební metody na id_payment_method

= 1.0.0 =
* Vydání pluginu