= 1.1 =
* Doplnění filtru glami_conversion_product_id pro manipulaci s id produktu odesílanými do Glami